شنبه , ۲۹ تیر ۱۳۹۸

دبیر بخش ترجمه

مریم مهرآذر
مریم مهرآذر

مریم مهرآذر
متولد ۱۳۶۵
کارشناس زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه حکیم سبزواری
دانشجوی کارشناسی ارشد زبانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد
آثار منتشر شده:
– حتی اگر پرنده ترین باشم (مجموعه غزل) ۱۳۸۳ انتشارات سنبله
– بر میز بی گلدان (مجموعه شعر سپید)۱۳۹۱ انتشارات نگاه
– مرثیه ای برای گل سیاه (مجموعه شعر سپید)۱۳۹۴ نشر مایا
– سرود سنجاقک و لوکوموتیو: یکصد سال شعر مدرن ژاپن. به انتخاب اوکا موکوتو و تانیکاوا شونتارو، بر اساس مقدمه و ترجمه انگلیسی حیدرعلی خان (ترجمه) ۱۳۹۴ انتشارات فصل پنجم

در دست انتشار:

-ریشه ی کوچک یک رویا: گزیده شعر جهان از یازده شاعر در تبعید (ترجمه) -انتشارات نگاه

—————————————————————-

آدرس ایمیل جهت دریافت آثار :

mehrazar.mary@yahoo.com

همچنین ببینید

فراز بهزادی

سردبیر عقربه

  فراز بهزادی متولد ۱۳۶۰ کارشناسی : ادبیات نمایشی  /  کارشناسی ارشد : علوم ارتباطات ...