شنبه , ۲۹ تیر ۱۳۹۸

دبیر بخش گفتگو

سمیرا چراغپور
سمیرا چراغپور
متولد مرداد۱۳۶۶
مهندس مدیریت پروژه و دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست دریا
آغاز با غزل، ۱۳۸۰
حاصلش دو مجموعه به نامهای
وقتی خوابها بیدار شوند، انتشارات بوتیمار۱۳۹۰
نیمه ها به خالی نزدیکترند انتشارات نصیرا ۱۳۹۳
برگزیده ی جشنواره های مختلف از جمله نفر برتر جشنواره شعر جنوب در بخش کلاسیک و…
داوری در چند جشنواره ی استانی (خوزستان) در بخش کلاسیک
ادامه با شعر آزاد از ۱۳۹۰
حاصلش مجموعه شعر “خونم را به هواخوری برده ام” انتشارات هشت ۱۳۹۶
و مجموعه شعری آماده ی انتشار است….
چاپ شعرهای آزاد در نشریات مختلف از جمله ، نوشتا، شهروند بی سی کانادا، دانوش، یادگاری و…
و در مجله ی الکترونیکی عقربه
وجلد اول مجموعه ۵جلدی شعرهای دیگر (نشر فصل پنجم)
# ضمنا سمیرا چراغپور از شماره تا  دبیر بخش غزل عقربه نیز بوده است
————————————————————
آدرس وبلاگ :  samiracheraghpoor.blogfa.com
آدرس ایمیل جهت دریافت آثار : scheraghpour.yahoo.com

همچنین ببینید

فراز بهزادی

سردبیر عقربه

  فراز بهزادی متولد ۱۳۶۰ کارشناسی : ادبیات نمایشی  /  کارشناسی ارشد : علوم ارتباطات ...