پنج شنبه , ۳۰ خرداد ۱۳۹۸

دیروز

بازدید: 2,918

شارل ازناوور  شاهنور واغیناک آزناووریان(شارل ازناوور)۱۹۲۴-۲۰۱۸      ترجمه از انگلیسی : مریم مهرآذر

 

دیروز که جوان بودم

زندگی مثل باران بر زبانم شیرین بود.

با زندگی آسان بازی می کردم

جوری که نسیم بعدازظهر با شعله شمع بازی می کند.

هزاران رویایی که دیده بودم

چیزهای پر طمطراقی که در سر داشتم

همه را افسوس بر شن سست و روان ساختم.

شبانه زیستم و از نور روز گریختم

و حالا می بینم که چطور سال ها سپری شدند.

دیروز که جوان بودم

چه ترانه های سرخوشی که منتظر بودند تا خوانده شوند

چه خوشی های در دسترسی در مغازه ها برایم بود

و چه دردی را چشمان خیره ام نادیده می گرفت

بسیار شتاب کردم و زمان و جوانی نیز به شتاب گذشت.

هرگز نایستادم تا معنای زندگی را دریابم

و هر مکالمه ای را که به یاد می آورم

همه در باره من بود و من … و دیگر هیچ

دیروز ماه آبی بود

و هر روز دیوانه وار چیزی نو برای انجام داشت

سنم را مثل عصایی جادویی به کار گرفتم

و هرگز چیزی پوچ و هدر رفته را در پشت سر ندیدم

در بازی عشق مغرورانه بازی کردم

و هر شعله ای که افروختم به شتاب، به شتاب… مرد.

دوستانی که یافتم هر یک به شکلی ناپیدا شدند

و تنها من ماندم تا بازی را به پایان برم

ترانه های بسیاری در من ماندند که خوانده نخواهند شد

تلخی اشک را بر زبانم می چشم

زمان را برای دیروز خرج کردم

وقتی که جوان… جوان… جوان… بودم.

——————————————————————————

Yesterday

Charles Aznavour

Yesterday when I was young

The taste of life was sweet as rain upon my tongue,

I teased at life as if it were a foolish game

The way the evening breeze may tease a candle flame.

The thousand dreams I dreamed, the splendid things I planned

I always built, alas, on weak and shifting sand,

I lived by night and shunned the naked light of day

And only now I see how the years ran away.

Yesterday when I was young

So many drinking songs were waiting to be sung,

So many wayward pleasures lay in store for me

And so much pain my dazzled eyes refused to see.

I ran so fast that time and youth at last ran out

I never stopped to think what life was all about,

And every conversation I can now recall

Concerned itself with me, me, and nothing else at all.

Yesterday the moon was blue

And every crazy day brought something new to do,

I used my magic age as if it were a wand

And never saw the waste and emptiness beyond.

The game of love I played with arrogance and pride

And every flame I lit too quickly, quickly died.

The friends I made all seemed, somehow, to drift away

And only I am left on stage to end the play.

There are so many songs in me that won’t be sung,

I feel the bitter taste of tears upon my tongue.

The time has come for me to pay for yesterday

When I was young… Young… Young

—————————————————————————————

Hier encore

Charles Aznavour

Hier encore, j’avais vingt ans, je caressais le temps
J’ai joué de la vie
Comme on joue de l’amour et je vivais la nuit
Sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps
J’ai fait tant de projets qui sont restés en l’air
J’ai fondé tant d’espoirs qui se sont envolés
Que je reste perdu, ne sachant où aller
Les yeux cherchant le ciel, mais le cœur mis en terre

Hier encore, j’avais vingt ans, je gaspillais le temps
En croyant l’arrêter
Et pour le retenir, même le devancer
Je n’ai fait que courir et me suis essoufflé
Ignorant le passé, conjuguant au futur
Je précédais de moi toute conversation
Et donnais mon avis que je voulais le bon
Pour critiquer le monde avec désinvolture
Hier encore, j’avais vingt ans mais j’ai perdu mon temps
À faire des folies
Qui me laissent au fond rien de vraiment précis
Que quelques rides au front et la peur de l’ennui
Car mes amours sont mortes avant que d’exister
Mes amis sont partis et ne reviendront pas
Par ma faute j’ai fait le vide autour de moi
Et j’ai gâché ma vie et mes jeunes années
Du meilleur et do pire en jetant le meilleur
J’ai figé mes sourires et j’ai glacé mes pleurs
Où sont-ils à présent?
À présent
Mes vingt ans

همچنین ببینید

درست مقابل چشمان آنها

       کلر ویگ فال              ترجمه : فرانک محمدی دستی را که هنوز آغشته به شیرپاک­ ...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>