جمعه , ۳۰ فروردین ۱۳۹۸

سه شعر از محمد آشور

بازدید: 5,031

ششش                  

 

 

۱

اسبی مست

 

اسبی مست در من دویده است

اسبی شب!

 

بی شب اگر بودم

بی ماه و بی ستاره و لنگان

کجا می‌زدم جز به کاهدان؟

حالا بادم اما

زده ام به «خزان»ه

ﺑﺮﮒهای طلایی را غارت می‌کنم

 

(دیشب که «تب» به سرم زد…

به «پیشانی»ام زد…

به شاﻧﻪام زد که هی! کلاف دود!

بپیچ به ﺳﺎﻗﻢ که از تاریکی ستون باریکی بیش نمانده و

و از ماه سیل‌ی با پتک نور می‌آیند

– و صورت اسبی سفید

ﺧﻮاﺑﻴﺪﻩ بود در ماهدان! -)

 

می‌دانم؟!

اﺯ ﻣﺎﻩ ﻛﻪ ﺻﻮﺭﺕ اسبی ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺘﺎﺑﺪ

اسبی ﺳﻴﺎﻩ ﺩﺭ ﻫﺮﻛﻪ باشد ﺭﻡ میﻛﻨﺪ

ﺑﺎ ﺷﻌﻠﻪی ﻳﺎﻝﻫﺎش ﺩﺭ ﺑﺎﺩ میﺩﻭﺩ

و می‌گویند ﺑﺮﮒهای ﺳﻮﺧﺘﻪ ﻣﺤﺘﻮﻣﻨﺪ!

ﺗﺐ ﻓﺮاﮔﻴﺮ اﺳﺖ

و ﻫﻴﭻ نمی‌ماﻧﺪ

ﺟﺰ ﺗﺎﺭیکیِ اسبی ﻛﻪ ﺑﺎ ﭼﻬﺎﺭ ﻧﻌﻞِ ﺗﺐناﻙ ﺑﺮ ﭘﻴﺸﺎنیِ ﺯﻣﻴﻦ می‌کوﺑﺪ!

 

ﭼﻴﺰی ﺩﺭ شقیقه می‌ﺗﭙﺪ

ﺻﺪایی اﺯ اﻋﻤﺎﻕ

و ﺳﺎﻳﻪی ﺑﺎﻝﻫﺎﺵ یعنی ﺷﺐ

(ﻛﻼﻍِ ﺁﺧﺮ ﻗﺼﻪ ﺭا می‌گوﻳﻢ!)

 

 

۲

ﺩﺭﻳﺎ و ﻛﻮﻩ و ﻧﻮﺭ

 

: گفت: مرا تراشم ده!

بر انگشتت بنشان

یا بر گلوگاهت

ﻛﻪ ﺯﻳﺒﺎییِ ﻣﻦ اﺯ ﺗﻮﺳﺖ!

– زغال از نَسَبش ﻣﻲگفت با (…)

اسمش به یاد نیاورد! –

 

: چه بسیار رنگ در بی‌رنگی‌اش داشته

و بالاتر از سیاهی را ارث می‌برد

اویی که روسیاه

 

: مرا تراشم ده!

تا زمان هست مرا ترا…

(می‌گفت)

و جواهر از دهانِ تاریکش می‌تابید!

دریای نور در ﭼﺸﻢهایش مواج

و قطره قطره

الماس الماس

 

کوهی که در نورِ خودش می‌سوخت

و هزار رنگ از سکوتش به بر هوا می‌رفت!

 

۳

آفتاب اگر نبود

 

ﺁﻓﺘﺎﺏ اﮔﺮ ﻧﺒﻮﺩ اﻳﻦ ﺩاﻳﺮﻩی ﺳﻴﺎﻩ ﺑﺮ سنگفرﺵ نمی‌اﻓﺘﺎﺩ!

اﮔﺮ ﻧﺒﻮﺩ ﺁﻓﺘﺎﺏ اﻳﻦ ﺷﻜﻞهای بیﺣﺠﻢ

ﻛﻪ ﻧﻪ ﭼﺎﻫﻨﺪ

ﻧﻪ ﭼﺎﻟﻪ اﻣﺎ ﺳﻴﺎﻩ اﻣﺎ ﻫﻮﻝ!

 

ﺩﺭ ﻓﻘﺪاﻥ ﺗﻮ ای ﻧﻮﺭ!

ﺳﻴﺎﻩ اﺯ ﻣﻌﻨﺎ تهی میﺷﻮﺩ

ﭘﺲ ﻧﺒﺎﺵ!

 

ﺳﺎﻳﻪ اﻣﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ اﺯ ﻭﻫﻢ اﺳﺖ

ﺣﺪﻭﺩی اﺯ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ

ﭼﻴﺰکی اﺯ ﭼﻴﺰی ﺭا ﻧﺸﺎﻥ ﺗﻮ می‌دﻫﺪ

 

ﻳﻚ ﺣﺮﻑ ﻫﻤﻴﻦ ﺩاﻳﺮﻩی ﺳﻴﺎﻩ    ﺑﺮ سنگفرﺵ

ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳﻜﻮﺗﺶ ﺗﻮ ﺭا به عمق میﺑَﺮَﺩ

ﺑﻪ ﺳﻴﺎهیِ ﺩﺭ ﻭﻫﻢ

ﺣﺮفکی اﺯ ﺣﺮﻑها ﺭا ﺑﺮای ﺗﻮ ﺩاﺭﺩ!

و فکر تا به لب بیاید

پنجه‌های پرزورتری می‌خواهد

همچنین ببینید

آیدا مجیدآبادی

  به نقطه ی صفر رسیده ام به نقطه ای که این بار هیچ پیدایشی ...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>