شنبه , ۲ شهریور ۱۳۹۸

مجله الکترونیکی عقربه شماره بیست و هفتم

فهرست مطالب

 

سخن سردبیر

ادامه ی این دیوانگی                فراز بهزادی

 

شعر آزاد

ابراهیم بهزادی

بیتا ثلاثی

فرشید جوانبخش

آیدا مجید آبادی

 

سینما

آیا باید واقعیت را نزد مجانین پیدا کرد؟          مجتبی دهقان

(نقدی روانکاوانه بر فیلم “جزیره شاتر” مارتین اسکورسیزی)

 

نقد و نظر

نقدی بر شعر “جوبار دستهات” اسماعیل شاهرودی            آرمان میرزا نژاد

کانسپت دینامیک زن                  سعید نصار یوسفی

(تاملی بر مجموعه شعر”کسی از سه شنبه هایمان عکس نمی گیرد” ناهید عرجونی)

 

هنرهای تجسمی

گالری یازدهم عقربه  (نمایشگاه نقاشی رضا بیگناه)

گفتگویی با “علی اتحاد” به بهانه ی “نام من سرخ”           میلاد روشنی پایان

 

 ترجمه

سه شعر از مایا آنجلو                     ترجمه : علی اصغر باقری

سه شعر از جمال ثریا                    ترجمه : مجتبی نهانی

ترکیبی با عنوانی گم شده         ایری ساوا یاسو           ترجمه : مریم مهرآذر

سه شعر از تادئوس روژه ویچ             ترجمه : علی اصغر باقری

 

اندیشه

به علف نگاه که می کند (در باب نسبت میان شریعتی و ملکیان)             محمد بینازاده

قیود در دیوانگی ی شعر         پیمان سرمستی

 

داستان

گاو نر در طبقه دهم               علی اکبر دهبان

حفره                             مسعود کبگانیان

 

ادبیات مهاجرت

لکه های خونی           مانا آقایی

غزل                    افشین بابازاده

همزاد                لیلا فرجامی

سرباز               ماندانا مشایخی

نعنا                شیموس هینی          ترجمه : روشنک بی گناه

 

معرفی کتاب

آدولف.ه و دو زندگی   اریک امانوئل اشمیت  ترجمه : محمد همتی

بزرگراه مسدود است  رزا جمالی

عبور از سیاره ی سوخته  لیلا فرجامی

تنها دل درخت به حال ما سوخت  مرتضی محمودی

اقیانوسی از انگور   جویا معروفی

 

دیگر

 دو شعر از ژرارد دو نروال         مترجم : شادی سابجی

متاع کفر و دین ( از غزل امروز… )        حمیدرضا شکارسری

 

همچنین ببینید

۵۱

مجله ی الکترونیکی عقربه–شماره ی پنجاه و یک

                                                                                                                                                     جلد: سعید قره خانی فهرست مطالب : سخن سردبیر بخش کوچکی از ما    ...