شنبه , ۲ شهریور ۱۳۹۸

مجله الکترونیکی عقربه <شماره هشتم>

فهرست مطالب شماره هشتم مجله الکترونیکی عقربه

.

  سخــن ســردبیـــر

آنها بی شمارند                    فراز بهزادی


 شـعــر آزاد

محمد صادق دهقان

سمیه طوسی

عبدالحسین فخرایی

علی کیا نسب

محمد لوطیج

داوود مالکی

محمد هدایت


.

 انــــدیشــه

موضوع نوشتار و همگونی                                   هرملینا شاهی

مساله و مساله محوری در فرهنگ ایرانی                  محمد هاشم زاده


.

 هنرهــای تجسمــــی

قاب بدون مرز – تصویر بی حاشیه(سخن دبیر)                          لیلا معظمی

از چالش های درون تا پیچیدگی خطوط(نگاهی به آثار مونا قیمی)             نیوشا تاجبخش

نقدی بر مجموعه “سیاه و دلقک” (آثار نقاشی سمیه دادرس)                   الهام شیروی

نفتالین (نگاهی به آثار صالح تسبیحی)                                                   لیلا معظمی


.

 غـــــزل

رضا تسلیمی

حمید حمزه نژاد

وحید حیاتلو

پویا صداقت

رامین محمدی

عماد الدین مشایی


.

 نقـــد و نظــــر

غزل پست مدرن : غزل یا پست مدرن؟!                               امیر سنجوری

 خندیدم… گلهای روی پرده باز شدند(نگاهی به شعری از لیلا مشفق)       منصور خورشیدی


.

 داستــــان

چهار فصل از رمان منتشر نشده ی “زمان پدر”                 بها الدین مرشدی


.

 تـــــرانـــه

مجتبی ابطحی

بهاره رستمی

حسین صفا

محمد نویری

همچنین ببینید

۵۱

مجله ی الکترونیکی عقربه–شماره ی پنجاه و یک

                                                                                                                                                     جلد: سعید قره خانی فهرست مطالب : سخن سردبیر بخش کوچکی از ما    ...