شنبه , ۲ شهریور ۱۳۹۸

مجله الکترونیکی عقربه <شماره نهم>

.

فهرست مطالب شماره نهم عقربه

سخن سردبیر         

شعری به جای سرمقاله                           فراز بهزادی

.

شعر آزاد                                                     

عابد اسماعیلی

زبیده حسینی

افشین شاهرودی

داوود مالکی

غزال مرادی

.

اندیشه                                                        

وقتی حرف می زنیم دقیقا چه کار می کنیم؟                  هرملینا شاهی

ما تماشاگران فوتبالیست نما و موخره ای غمناک        محمد هاشم زاده

.

داستان                                                      

 پیروزی                   ان پریماک            ترجمه: عادله ناصری مقدم

مراسم آیینی من          امیر حبیبی

.

غزل                                                        

حامد آذری

آرش بنده بهمن

طاهره کوپالی

.

هنرهای تجسمی                                         

دیوارهای شهر من،آن منند                                 لیلا معظمی

دیوارنگاری بر مغاره های بی تاق وکران              سروش چیت ساز

گرافیتی،هنر معترض                                           مونا قیمی

.

ترانه                                                   

پریا تفنگ ساز

مهرداد شهابی

صالحه طاهری

 

همچنین ببینید

۵۱

مجله ی الکترونیکی عقربه–شماره ی پنجاه و یک

                                                                                                                                                     جلد: سعید قره خانی فهرست مطالب : سخن سردبیر بخش کوچکی از ما    ...