دوشنبه , ۲۶ آذر ۱۳۹۷

مجله الکترونیکی عقربه <شماره دهم>

بازدید: 4,905

 

شماره دهــم

فهرست مطالب (شماره دهم عقربه)

سخن سردبیر

تنها چند تکه از عقربه                           فراز بهزادی

شعر آزاد

حمیدرضا اکبری (شروه)

سمیرا چراغپور

ابراهیم عالی پور

محمد محمدی

ترجمه

سه ترجمه از علی محمدی…

پسر کوچولوی لال                   فدریکو گارسیا لورکا

زیر ماه کامل                         کارل سند برک

گیتار                                  فدریکو گارسیا لورکا

اندیشه

فلسفه در پانویس                             هرملینا شاهی

داستان

سنگ باد                                    محبوبه آب برین

جایی میان جنگل و کوه                    مهدی جمشیدیان

غزل

پویا اسفرجانی

علی شیشه گر

حسین فلاح

عباس گندمی

اشرف گیلانی

همچنین ببینید

aghrabe49jeld

مجله ی الکترونیکی عقربه — شماره ی چهل و نه

  فهرست مطالب : سخن سردبیر پرسش از توسعه                       فراز بهزادی ...

یک دیدگاه