شنبه , ۲ شهریور ۱۳۹۸

مجله ی الکترونیکی عقربه شماره ی سی و یک

 

فهرست مطالب :

 

سخن سردبیر

عقربه فصلنامه می شود؟کاغذی یا الکترونیکی؟            فراز بهزادی

 

اندیشه

پاسخ به درنگ شما               مهرداد بهراد

(در توضیح به دیدگاه  مطرح شده از سوی جناب آقای محسن زال)

دو هزار و پانصد سالگی فیلسوف-شاه              محمد بینازاده

(تحشیه ای بر تحلیل دکتر اباذری از مرگ مرحوم پاشایی)

نگره ای به بود طبقاتی و نمود طبقاتی در هنر شعر               عابدین پاپی

پایگاههای امتناع از تفکر(۲)         مهرداد بهراد

 

ترجمه

اشعاری از :

آلدا لارا                ترجمه : ابوذر کردی

آتیلا ایلهان            ترجمه : مجتبی نهانی

روتخر کپلاند          ترجمه : اکبر ایل بیگی

یلماز گونی            ترجمه : سینا عباسی هولاسو

نزار قبانی              ترجمه : حسین خسروی

 

داستان

صرافت                  کاوه بهزادی

همراه                  حسین خسروی

قهرمان بی وطن     مهشید وطن دوست

 

نقد و نظر

جستاری در هایکو و شعر کوتاه فارسی            عابدین پاپی

دمی کنار علف پهلو (خواندن بهرام اردبیلی)       سید حمید شریف نیا

مارکسیسم یا تفکر دکارتی                        پویا عزیزی

بومی گرایی در شعر منوچهر آتشی            محمد کشاورز بیضایی

 

غزل

بهروز آورزمان

محمد عالی زاده

سید مهدی موسوی

 

هنرهای تجسمی

گالری چهاردهم عقربه (نمایشگاه نقاشی ریحانه شریعتی لاریجانی)

و سه ترجمه از روجا رضایی :

کودکان چشم درشت (داستان یک فریب هنری)

(بخشی از مصاحبه ی جان رانسون با مارگارت کین)

درختان کهن–پرتره زمان (کتابی از عکس های بث مون)

معرفی هنرمند معاصر(۸) (ناتان ساوایا؛ ماده ای برای هنر)

 

ترانه

زهرا رجایی

سپهر عمو زاده

تیگران همتیان

 

معرفی کتاب

پری خوانی امیرحسین الهیاری

ابرها سر زا می میرند محسن جعفری

کلمات بیش از آدمی رنج می برند سریا داوودی حموله

پانزده گفتار در باب ترجمه دکتر سعید فیروزآبادی

تابستان های ترش مهشید وطن دوست

 

دیگر

گفتگو با سنگها <گالری سنگی عبدالوهاب(نیما) ملکی نیا>

و اشعاری از :

رضا اکوانیان

ساناز داوری

محمد کشاورز بیضایی

شیدا محمدی

حکیمه نارویی (حوا)

———————————————————————————————————————————————————————————————————

شناسنامه ی موقت(۳۱) مجله الکترونیکی عقربه :

سر دبیر : فراز بهزادی

behzadi.faraz@gmail.com

……………

دبیر هنرهای تجسمی :  روجا رضایی

roja_rezaie@yahoo.com

………….

دبیر ترجمه  : علی اصغر باقری

aliasghar.bagheri@gmail.com

……………

دبیر معرفی کتاب : سمیرا قطب

samira.qotb@gmail.com

………………..

دبیر غزل : ایمان فرستاده

imanferestade@yahoo.com

…………………….

دبیر نقدو نظر : سعید نصار یوسفی

saeedyosfi@yahoo.com

………………..

دبیر گفتگو : سمیرا چراغپور

scheraghpoor@yahoo.com

…………………

دبیر اندیشه : مهرداد بهراد

sisyphe.hell@gmail.com

———————————

همچنین ببینید

۵۱

مجله ی الکترونیکی عقربه–شماره ی پنجاه و یک

                                                                                                                                                     جلد: سعید قره خانی فهرست مطالب : سخن سردبیر بخش کوچکی از ما    ...