شنبه , ۲۹ تیر ۱۳۹۸

مجله ی الکترونیکی عقربه — شماره ی پنجاه

آخرین الهام پنجاه                                                                                                                                            طرح جلد : الهام حامدی

فهرست مطالب :

سخن سردبیر

از خانه تکانی عقربه تا معرفی دو جایزه ی ادبی           فراز بهزادی

 

شعر آزاد

فرخ احسانی

حمیدرضا اکبری(شروه)

رضا نظری ایلخانی

محمد جانبازان

آیسا حکمت

فخرالدین سعیدی

نیلوفر شریفی

یوسف صالحی

شاهین غمگسار

ثریا کهریزی

پریسا کیانی

آیدا مجیدآبادی

علیرضا مطلبی

عارف معلمی

 

اندیشه

درآمدی خودکاوانه به مقوله ی خودکشی          عابدین پاپی

 

هنرهای تجسمی

گالری سی و پنجم عقربه(نمایشگاه نقاشی یحیی رویدل)

معرفی هنرمند۲۵(تچینگ شیه)        ترجمه : روجا رضایی

سبز سرابی است جنگل(نقدی بر مجموعه فرشتگان چلچراغ؛اثر مصطفی سرابی)    آیسا حکمت

 

داستان

خانه ای باید                    ژیلا تقی زاده

دابل اسپرسو                   فاطیما فاطری

معشوقه ی مایاکوفسکی             سولماز اسدی

دو هزار پایی                    فاطمه قدرتی

زبان سرخ                     جعفر توزنده جانی

عروسک سرامیکی          شیما جوادی

نرگس                        نرگس نظیف

دریای بی آب              سید مرتضی شاهترابی

من و طاووس و بچه         شکوفه آذر

کینگز                     سپیده شاملو

 

نقدو نظر

دو یادداشت از عابدین پاپی :

بازشناختی در درون فهمی و برون فهمی نشانه ها

درآمدی به چگونه مندی واژه ها در جامعه و شعر

 

ترجمه

سه شعر از جوادچاپان            ترجمه : مجتبی نهانی

خطوط زیبایی؛ هنر سیلویا پلات و شعر آیینه           ترجمه : روجا رضایی

درست مقابل چشمان آنها            کلر ویگ فال              ترجمه : فرانک محمدی

همچنین ببینید

aghrabe49jeld

مجله ی الکترونیکی عقربه — شماره ی چهل و نه

  فهرست مطالب : سخن سردبیر پرسش از توسعه                       فراز بهزادی ...