دوشنبه , ۹ اسفند ۱۳۹۵

مجله ی الکترونیکی عقربه شماره ی چهل و یک

 

۴۱

 

فهرست مطالب :                                                                                                                                                         طرح جلد: الهام حامدی

سخن سردبیر

آیا عقربه ضرورت دارد؟               فراز بهزادی

شعر آزاد

کبری حیدرزاده

تارا حیدری

فراز فرخ

فرهاد زارع کوهی

صدیقه زیارتی

آیدا مجیدآبادی

مریم نقیب

غزل

دعوت به چالش علمی(سخن دبیر)

تکرار می نمایی و پرهیز می کنیم(یادداشتی به جای غزل)   مریم کوچکی شلمانی

ترجمه

پرونده ی شعر جمهوری آذربایجان(بخش دوم)         ترجمه : مجتبی نهانی

و

زنان چه می خواهند؟       کیم آدونیزیو        ترجمه : مریم مهرآذر

تئاتر از پشت پنجره        ایلزه آیشینگر         ترجمه : رضا قهرمانی

(با مقدمه ای از مترجم با عنوان”تئاتری که بسته شد)

از تو بیزارم         گولباخ بهرامی         ترجمه : بابک صحرانورد

کلمات          نزار قبانی           ترجمه : حسین خسروی

نمایش

سطح صیقلی صاف(مونولوگی در چند پرده)       افروز ضیایی

هنرهای تجسمی

تحلیل فرمالیستی؛ نسبت شکل و معنا          روجا رضایی

گالری بیست و پنجم عقربه(نمایشگاهی از مجسمه های مسلم سعید)

معرفی هنرمند۱۸(پنی هاردی)     ترجمه : روجا رضایی

داستان

کروموزوم اضافه            ندا حمیدی نژاد

برف می بارد همه جا سفید سفید        محمود رحیمی

جشن خیابانی              نوید سلیمی

جمشید آقا                 گلسا شهریاری

چشم چشم دو ابرو           مهتاب مجابی

پرنده ماده دیگر آواز نمی خواند         مائده مرتضوی

نقد و نظر

رفتار قصه ی بی کامه            یونس معروف نژاد

(یادداشتی بر شعر “غزل کوهی”منوچهر آتشی)

به کارگیری کلمات پرکاربرد و تأثیر آن در شکل گیری جناس و سجع در مقامات حمیدی        محمد نجاتی

گذری بر گزاره های مجموعه شعر«پروانه ها اتو برنمی دارند»سروده آیدا مجیدآبادی          عابدین پاپی

ترانه

تحول محتوایی-ساختاری در ترانه(سخن دبیر)

ترانه ی فارسی        مریم کوچکی شلمانی

و ترانه هایی از

سروش علی نژاد

پریسا یزدانی

 

 

همچنین ببینید

مجله ی الکترونیکی عقربه شماره ی چهل

طرح جلد:الهام حامدی فهرست مطالب : سخن سردبیر این چند سطر         ...