پنج شنبه , ۳۰ خرداد ۱۳۹۸

نشریه الکترونیکی عقربه<شماره صفرم>

فهرست مطالب:

سخن سردبیر:

عقربه به وقت دیوانگی _ فراز بهزادی

شعر(به ترتیب حروف الفبا):

گفتگو

اندیشه

تاثیر موسیقی برمغز _ ابراهیم شاکری

هنر های تجسمی

داستان

همان یک ضربه کافی است _ بابک لاری دشتی
را _ سینا برازجانی

ترانه

عقربه به وقت ترانه _ میثاق بوالحسنی
——————————————————————————————————————————————————————————————————–
——————————————————————————————————————————————————————————————————–

شناسنامه ی موقت مجله الکترونیکی عقربه :
……………
سر دبیر :  فراز بهزادی
behzadi.faraz@gmail.com
……………
دبیر شعر  :   نجمه زارعی
najmeh_zarei@yahoo.com
…………….
دبیر  هنرهای تجسمی  :  طیبه هراتی
t_harati@yahoo.com
…………….
دبیر ترانه :  میثاق بوالحسنی
misagh.bolhasani@yahoo.com
…………….

همچنین ببینید

آخرین الهام پنجاه

مجله ی الکترونیکی عقربه — شماره ی پنجاه

                                                                                                                                            طرح جلد : الهام حامدی فهرست مطالب : سخن سردبیر از خانه تکانی عقربه ...

یک دیدگاه

  1. با کاری تازه برای خوانش دعوتید