شنبه , ۲ شهریور ۱۳۹۸

کتابخانه ی هایکو

  مهدی قنبری
كتابخانه ي هايكو

معرفي اجمالي منابع موجود در حوزه ي هايكو در ايران اعم از كتب تحقيقي و ترجمه ي هايكو و مجموعه هاي چاپ شده ي هايكوهاي شاعران ايراني:
كتاب هاي تحقيقي↓
1:
هايكو شعر ژاپني از آغاز تا امروز/برگردان احمد شاملو-ع.پاشايي/سال1368/انتشارات چشمه/اگر از ترجمه هاي بسيار اندك سهراب سپهري و شاملو در سالهاي قبل از انتشار اين بگذريم مي توان گفت كه هايكو با اين كتاب به ايرانيان معرفي شد و وارد ادبيات فارسي شد. البته كتاب ذن چيست قبل از اين به عنوان درآمدي براي چاپ اين كتاب منتشر شده بود.
2:
ذن چيست؟/ع.پاشايي/1355/انتشارات نيلوفر/اين كتاب تلاشي است در معرفي و شناخت مكتب ذن. كه براي شناخت بهتر هايكو ژاپني به كار مي آيد.
3:
كوته سرايي/سيري در شعر كوتاه معاصر/سيروس نوذري/1388/انتشارات ققنوس/نوذري در اين كتاب به معرفي قالب ها وشاعران شعر كوتاه معاصر ايران پرداخته است.اين كتاب در آمدي بود براي چاپ هايكو نويسي
4:
هايكو نويسي/سيري در هايكو و هايكوهاي ايراني/سيروس نوذري/1390/انتشارات نگاه/نوذري در اين كتاب سطرهايي در شناخت هايكو نوشته.آنگاه به سراغ سانتوكا و تفسير چند هايكوي ژاپني و ايراني رفته.به علاوه ي پرداختن به برخي ويژگي هاي هايكوي ايراني. ونگاهي به وضعيت ترجه ي هايكو و بخش هايي از يك مصاحبه. در آخر هم گزينه اي از هايكوهاي ايراني ترتيب داده.
5:
درباره ي هايكو/سيروس نوذري/1391/انتشارات نويد شيراز/اين كتاب همان طور كه از نامش بر مي آيد گفت و گوي سيروس نوذري است در باره ي هايكو با ابولقاسم اسماعيل پور-علي باباچاهي-فرشته پناهي-عبدالعلي دستغيب-قدرت اله ذاكري-فيض شريفي-مسيح طالبيان-سيد رضا علوي-معصومه فخرايي-امين فقيري-محمود فلكي-غلامرضا كافي-كاوه گوهرين-سيد علي مير افضلي-محمد رضا ياسيني.
6:
پيدايش هايكو/شيوه هاي مشترك سرايش شعر ژاپني و فارسي/ناهوكو تاواراتاني/1390/انتشارات بهجت/تاواراتاني در فصل اول اين كتاب با عنوان هايكو چيست؟ به نوشتن مطالبي در چيستي هايكو پرداخته.سپس در فصول بعدي كتاب به تفسير غزليات حافظ به روش رنكو پرداخته. در آخر هم به تفاوت ها وشباهت هاي هايكو با سبك هندي در شعر فارسي پرداخته است.
كتابهاي ترجمه ي هايكو↓
1:
زنبور بر كف دست بوداي خندان/گزينه ي هايكوهاي مدرن/ترجمه و گردآوري:قدرت اله ذاكري/1386/انتشارات مرواريد/اين كتاب شامل هايكوهاي مدرن هايكوسرايان ژاپني است. به علاوه ي يك مقدمه ي بيست صفحه اي با عنوان درباره ي هايكو كه سير هايكو را در تاريخ ژاپن به اجمال و مفيد بيان مي كند. اين كتاب اولين ترجمه اي است كه بي واسطه از زبان اصلي به فارسي ترجمه شده است. قدرت اله ذاكري دانش آموخته ي زبان و ادبيات ژاپني است.
2:
هايكو-اين جهان ديگر/هايكوهاي ريچارد رايت/ برگردان دكتر احمد محيط/1390/انتشارات نگاه/در اين كتاب 815هايكو از ريچارد رايت به دو زبان انگليسي و فارسي گرد آمده است.
3:
هايكوهاي نسل بيت/گردآوري و برگردان:عليرضا بهنام/1388/انتشارات مينا/اين كتاب مجموعه اي از هايكو هاي امريكايي است.كتاب شامل هايكو هاي سه شاعر است :آلن گينزبرگ. جك كرواك . گري اسنايدر.
4:
كتاب هايكو/ جك كرواك/ برگردان:عليرضا آبيز/ 1390/انتشارات آهنگ ديگر/در اين كتاب دويست و دو هايكو از جك كرواك به صورت دوبانه -انگليسي و فارسي- گرد آمده است.
5:
نور ماه بردرختان كاج/(ذن هايكو)/جاناتان كلمنتس/ترجمه ي نيكي كريمي/1384/انتشارات چشمه/نيكي كريمي در اين كتاب به ترجمه ي تعدادي هايكوي ژاپني در چهار موضوع 1:سحر 2:نور صبحگاهي 3:گرگ و ميش 4:نور ماه پرداخته است.
6:
صد ويك هايكو از گذشته تا امروز/انتخاب جكي هاردي/ ترجمه: پگاه احمدي/1386/كتاب خورشيد/هايكوهاي اين كتاب در پنج موضوع تقسيم بندي شده اند:1: چوب 2:آتش 3:زمين 4:آهن 5:آب.
7:
سفر باشو/نوشته هاي ادبي ماتسو باشو/ترجمه:حامد علي آقايي/1390/انتشارات نگاه معاصر/اين كتاب شامل گاهشماري زندگي باشو و مقدمه اي درباره ي سفر باشواست.به علاوه ي شش بخش كه شامل روزنگاره ها و يادداشت هاي باشو در طول سفرهايي است كه انجام داده است./حامد علي آقايي اين كتاب را از ترجمه ي انگليسي آن به فارسي برگردانده است.
8:
هايكو شعر ژاپني/برگردان فارسي:ع.پاشايي و نسترن پاشايي/1390/انتشارات چاپ و نشر نظر/اين كتاب شامل نقاشي هايي به سبك ژاپني است وهايكوهايي از شاعران ژاپني/هايكوهاي اين كتاب به چهار بخش بهار. تابستان. پاييز و زمستان تقسيم شده اند/هايكوهاي اين كتاب به سه زبان فارسي و انگليسي و ژاپني نوشته شده است.
9:
هايكو در چهار فصل/ترجمه : مهوش شاهق . شهلا سهيل/1373/پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي اين كتاب را به چاپ رسانده است/هايكوهاي اين كتاب در چهار بخش بهار. تابستان. خزان. و زمستان تقسيم بندي شده اند./هايكوها به سه زبان فارسي و انگليسي و ژاپني نوشته شده اند/همچنين براي هر هايكو چند سطري توضيح نوشته شده است.
10:
لاك پوك زنجره/ترجمه از زبان ژاپني:ع.پاشايي و كيميه مايه دا/ 1381/انتشارات يوشيج/هايكوهاي اين كتاب نيز به سه زبان فارسي و انگليسي و ژاپني نوشته شده است/ براي هر هايكو چند سطري توضيح داده شده است.
11:
آواي جهيدن غوك/شعر هاي ژاپني/ترجمه: زويا پيرزاد/1371/ناشر: زويا پيرزاد
12:
هايكوهاي طنز آميز/ترجمه:زضي هيرمندي و مهرنوش پارسا نژاد/1390/انتشارات چشمه/اين كتاب شامل نقاشي ها و هايكوهايي است به طنز.
13:
صد هايكوي مشهور/ترجمه:ع.پاشايي/1369/انتشارات دنياي مادر/اين كتاب نيزمانند بيشتر كتابهاي ترجمه اي در حوزه ي هايكو به چهار بخش هايكوهاي بهار و تابستان و پاييز و زمستان تقسيم بندي شده و هر هايكو به سه زبان فارسي و انگليسي وژاپني نوشته شده. به علاوه  براي هرهايكو توضيحي در حد نيم صفحه نوشته شده است.
14:
در جنگل ستاره ها/برگزيده ي تانكا و هايكو از كلاسيك تا مدرن/ برگردان ابوالقاسم اسماعيل زاده/
1385/انتشارات اسطوره/اين كتاب در 410 صفحه به چاپ رسيده است.
15:
هايكوهايي براي گربه/سارا چان/ ترجمه:سهند صاحب ديواني/دوزبانه: فارسي . هلندي/1385/انتشارات ايشيق/اين كتاب شامل 19 هايكو درباره ي گربه است.
كتاب هاي هايكوي فارسي↓
1:
انتشارت نويد شيراز سه مجموعه شعر در اين حوزه از سيروس نوذري به چاپ رسانده است:1: آه تا ماه/شامل 386شعر/كه در سال1379 به چاپ رسيده/ 2:برف بر داوودي هاي سفيد/شامل254 شعر/چاپ شده در سال1386/ 3:هزار سال عاشقي/318 عاشقانه كوتاه/ اين كتاب نيز در سال1387 به چاپ رسده است./ سيروس نوذري همچنين مجموعه شعري با نام مكالمات توسط نشر شاسوسا در سال 1390 به چاپ رسانده است كه شعرهاي اين كتاب به صورت پرسش و پاسخ دو طرفه اي است. كه غالبا دو سطري هستند.
2:
ماه بالاي سر مجنون/هايكوهاي جبهه/ علي اصغر بيك وردي/1390/انتشارات فصل پنجم/هايكوهاي اين كتاب در دو بخش هايكوهاي جبهه(88 هايكو) و هايكوهاي پشت جبهه(50 هايكو) تقسيم بندي شده است.تصاوير مربوط به جنگ و جبهه خاصه دفاع مقدس در بيشتر اين هايكوها به خوبي به تصوير كشيده شده است.
3:
اين هايكو حامله است/فرشته پناهي/1390/انتشارات گل محمدي/اين كتاب در شصت و يك صفحه به چاپ رسيده است.اين كتاب يكي از بهترين كتاب هاي چاپ شده درزمينه ي هايكوي فاسي محسوب مي شود.
4:
قمري غمخوار در شامگاه خزاني/سيد علي صالحي/1386/انتشارات نگاه/علي رقم اينكه روي جلد اين كتاب نوشته شده هزار و يك هايكوي پارسي اما بايد گفت كه بخش عظيمي ازين هزار و يك هايكو چيزي در حد جملات قصار و كاريكلماتور و حرف است تاهايكو!
5:
نيلوفر آبي/رضارضانژاد شيرازي/1385/انتشارات نويد شيراز/مقدمه اي از دكتر عزيز شباني زينت بخش اين كتاب است/اين كتاب شامل 299 شعر كوتاه و هايكو است.
6:
همراه با باد/عباس كيارستمي/1378/انتشارات هنر ايران/اين كتاب در 231 صفحه به چاپ رسيده است.
7:
گرگي در كمين/عباس كيارستمي/1384/انتشارات سخن/اين كتاب برگزيده ي اشعار كوتاه كيارستمي همراه با ترجمه ي انگليسي با ترجمه ي كريم امامي و مايكل بي يرد/كتاب شامل 300 هايكو و شعر كوتاه است.
8:
ماه عاشق/فريبا عرب نيا/1385/انتشارات فرگان/اين كتاب شامل48 هايكو است همراه به تصويرسازي نيكناز رحماني فرد.
9:
خداي نامك/ كاوه گوهرين/1385/انتشارات ايشيق/همراه با تصوير گري جواد آتشباري/اين كتاب پنجاه هايكو را در بر دارد/ كاوه گوهرين پيش از اين كتاب كتاب ديگري از هايكوهايش را با نام هايكوهاي ايراني به چاپ رسانده بود.
10:
ماغ گوزن در جنگل خاموش/كاوه گوهرين/1390/انتشارات نويد شيراز/اين كتاب  كه شامل بخش ديگري از هايكوهاي گوهرين است در بخش كتابهاي حلقه ي نيلوفري انتشارات نويد زير نظر سيروس نوذري به چاپ رسيده است.
11:
شب روي زمين/مرجان عليزاده/1387/انتشارات نيلا/اين كتاب شامل88هايكو است.
12:
شب هايكوي اميد/1390/انتشارات كاوش قلم/اين كتاب شامل هايكوهايي است از برخي از هايكوسرايان ايراني كه براي همدردي با زلزله زدگاه ژاپني سروده شده است/اين هايكوها را قدرت اله ذاكري و يوكوايواساكي به ژاپني برگردانده اند.
13:
هايكوها از يك پدر و مادرند/سيد رضا علوي/1388/انتشارات نيلوفر/اين كتاب سيصد و يك هايكو را در بر دارد.

 

 

همچنین ببینید

پاپی

بازشناختی در درون فهمی و برون فهمی نشانه ها

         عابدین پاپی هر نشانه ای دارای دو نوع فهم است . نخست درونی فهمی ...

۲ دیدگاه

  1. میبخشید من دانشجوی پژوهش هنر هستم.میخواهم یک مقاله در مورد هایکو بنویسم.میتونم از راهنماییتون کمک بگیرم؟

  2. ممنون بابت اطلاع رسانی بابت اثار منشر شده در زمینه ی هیکو
    منم در سال ۱۳۹۴ کتابی با عنوان -هایکو به زیان ساده _ در تهران چاپ ومنتشر کردم ممنون میشم اسم کتابم را در لیست کتاب های منتشر شده در زمینه ی هایکو قرار بدی
    لیلا رضایی شاعر ونویسده عضو خانه ی اهل قلم ایران

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>